Exposición pública do regulamento do rexistro municipal de Entidades Asociativas

A comisión informativa de Facenda e Participación, na reunión do luns 24 de xullo, acordou a aprobación inicial do Regulamento do Rexistro Municipal de Entidades Asociativas.

Entre os acordos acadados, decidiuse:

  • A exposición na web municipal por un prazo de 45 días para que todas as persoas interesadas poidan participar na súa elaboración e achegar suxestións e valoracións ao texto que se presenta.
  • Dar máis concreción, en sucesivas revisións, aos artigos 12, “Criterios para a declaración de utilidade publica municipal” e aos artigos 14, 15 e 16, nos que se regulan os dereitos, as obrigas e a forma de convenio de colaboración.
  • Enviar copias as entidades de cara a convocar unha presentación pública do texto no mes de setembro.

Regulamento do Rexistro Municipal de Entidades Asociativas

silver corded microphone in shallow focus photography
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Últimas novas

Scroll Up