0 Solicitude de inscrición no rexistro municipal de asociacións - Portal Entidades de Rianxo

Solicitude de inscrición no rexistro municipal de asociacións

O concello de Rianxo pón en marcha o rexistro de asociacións municipal.

O procedemento de “Solicitude de inscrición no rexistro municipal de asociaciones” regula a formalización e inscrición no correspondiente rexistro de asociacións. Calquera persoa física ou xurídica que desexe rexistrar unha asociación no correspondente rexistro municipal pode facelo de forma telemática a través do seguinte enderezo.

Rexistro municipal de entidades

A normativa existente é a seguinte:

contacto

Praza Castelao, 1, 15920 Rianxo

981 86 00 75 | Fax 981 86 66 28

Scroll Up