Solicitude de inscrición no rexistro municipal de asociacións

O concello de Rianxo pón en marcha o rexistro de asociacións municipal.

O procedemento de “Solicitude de inscrición no rexistro municipal de asociaciones” regula a formalización e inscrición no correspondiente rexistro de asociacións. Calquera persoa física ou xurídica que desexe rexistrar unha asociación no correspondente rexistro municipal pode facelo de forma telemática a través do seguinte enderezo.

Rexistro municipal de entidades

A normativa existente é a seguinte:

woman holding silver iPhone 6
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Últimas novas

Scroll Up