rexistro municipal de entidades

Normativa e inscrición no rexistro de entidades do concello de Rianxo

Solicitude de inscrición no rexistro municipal de asociacións

O procedemento de "Solicitude de inscrición no rexistro municipal de asociaciones" regula a formalización e inscrición no correspondiente rexistro de asociacións.

Normativa

Poñemos a disposición dos usuarios a normativa relativa ao Rexistro Municipal de Entidades

Solicitude de inscrición no rexistro municipal de asociacións

O procedemento de "Solicitude de inscrición no rexistro municipal de asociaciones" regula a formalización e inscrición no correspondiente rexistro de asociacións.

Scroll Up